facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail

meisje met vingerverf op de handjes bij peuterspeelzaal De Wipwap in Hilversum

Welkom bij peuterspeelzaal De Wipwap


Van harte welkom op onze website. De Wipwap is een openbare peuterspeelzaal en is al ruim 25 jaar een begrip in Hilversum. Wij zijn gevestigd in de Zuiderkerk aan de Neuweg 148, direct achter de Gijsbrecht van Amstelstraat. Wij hopen u en uw peuter snel te mogen begroeten. Kom gerust eens langs. Dit mag op afspraak, maar ook spontaan tijdens onze openingstijden.

 

Puzzelen bij Peuterspeelzaal De Wipwap

Ontwikkeling en ontdekking

Een peuterspeelzaal is vooral bedoeld om jonge kinderen onder professionele leiding een plezierige tijd te bieden. Zo wordt ingegaan op de ontwikkeling- en ontdekkingsdrang van de peuter die eigen is aan deze leeftijd. In de speelzaal worden kinderen hierbij geholpen door hen in een veilige omgeving gerichte aandacht te geven en gepaste materialen aan te bieden.

De speelgroep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt geleid door twee vaste daartoe bevoegde leidsters. Daarnaast wordt zij bijgestaan door een vrijwilliger. Plaatsing is mogelijk voor 2 ochtenden in de week. U kunt uw peuter daarentegen ook een derde dagdeel bij onze peuterspeelzaal brengen. Inschrijving kan plaatsvinden voor ieder kind vanaf 1 jaar. In verband met een eventuele wachtlijst is tijdig inschrijven raadzaam.

 

Pedagogische uitgangspunten

De peuterspeelzaal biedt ruimte aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De belangrijkste doelstelling is het stimuleren van de sociale ontwikkeling door de peuters in de gelegenheid te stellen contact te leggen met leeftijdgenootjes en met volwassenen buiten de familiekring.

Het gaan naar de peuterspeelzaal betekent een eerste stap in de richting van onafhankelijkheid, functioneren los van het vertrouwde gezin. Wij vinden het van belang dat de peuters plezier beleven aan de speelzaal, de spelletjes en de activiteiten. Het gaat om peuterspeelzaal werk.
Dit betekent dat het spelen voorop blijft staan.

Centraal staat de pedagogische begeleiding en niet de opvang van uw peuter. Bovenstaande proberen wij onder andere door middel van:

  • het aanbod van activiteiten
  • de keuze van (speel)materiaal
  • de inrichting van de speelzaal
  • de manier van werken en de houding van de leidsters
  • het tijdig onderkennen van een mogelijke ontwikkelingsstoornis en het aanbieden van gerichte hulp voor de peuter en ouders/verzorgers elke peuter naar zijn eigen tempo, optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.


Wij hopen zo de overgang naar de basisschool makkelijker te kunnen maken. Periodiek organiseren wij 10-minutengesprekken. Tijdens deze bijeenkomsten tussen ouders/verzorgers en de beroepskracht wordt de ontwikkeling van het kind besproken. Alleen met instemming van ouders/verzorgers dragen wij graag zorg voor een goede overdracht aan de basisschool waar uw kindje met 4 jarige leeftijd naar toe doorstroomt.

Download hier ons pedagogisch beleidsplan (pdf).

 

Indeling ochtend

Vanaf half negen tot kwart voor 9 worden de peuters gebracht. Nadat ze papa en/of mama gedag hebben gezwaaid, kunnen ze nog even vrij spelen, kleien/puzzelen of een boekje lezen.

We beginnen om negen uur met een kring. In de kring vertellen we de kinderen wat we gaan doen en geven we inhoud aan het thema van die week. Er wordt geleerd naar elkaar te luisteren, kijken en elkaar bij de naam te noemen. Er wordt een verhaaltje voorgelezen en er worden liedjes gezongen.

Vervolgens gaan we verder met begeleid spelen; we bieden kinderen dingen aan binnen het thema en gaan er gericht mee aan de slag.

Spelen in een veilige omgeving bij peuterspeelzaal De Wipwap

Om kwart over tien wordt er aan tafel gegeten en gedronken. Daarna plassen en handen wassen.

Vervolgens is er vrij spel binnen of buiten; De kinderen kunnen zelf bepalen wat ze gaan doen. Hun spel kan variëren van kleien of met de poppen spelen tot puzzelen of met Lego spelen. Binnen het vrije spel zijn er een aantal regels waaraan de kinderen zich moeten leren houden, zoals rekening houden met elkaar, delen van speelgoed etc. Onze voorkeur gaat er naar uit om, als het weer het toelaat, lekker met de peuters naar buiten te gaan.

Tussen kwart voor twaalf en twaalf uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

 

Thema's

Op de speelzaal werken we veel met thema's. Door middel van een thema leren de kinderen spelenderwijs veel nieuwe woorden over een bepaald onderwerp. Dat kunnen de bekende onderwerpen zijn zoals de jaargetijden, kerst en sinterklaas maar ook bijvoorbeeld onderwerpen als winkel, groot en klein, kleuren, tellen, of treinen. Dagelijks wordt in de kring gezongen en voorgelezen over dat onderwerp zodat peuters de nieuwe woorden makkelijk eigen maken. Ook de knutselwerkjes worden dan binnen datzelfde thema gemaakt. Na een aantal weken veranderen we dan weer van thema en krijgen de kinderen hun kunstwerkjes mee naar huis.

Tijdens bijzondere dagen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en ook in het kader van de seizoenen wordt er feest gevierd. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen en werkjes gemaakt, die op deze special dagen betrekking hebben. Het is mogelijk dat er een beroep op u gedaan wordt om te helpen bij deze activiteiten. 
Wilt u actief meehelpen, geef dit dan door aan de leidsters.

Neuweg 1481214 HA Hilversum035 – 623 52 86 facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail
copyright © 2017 Peuterspeelzaal De Wipwap