facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail

meisje met vingerverf op de handjes bij peuterspeelzaal De Wipwap in Hilversum

In- en uitschrijven


Inschrijven

Inschrijving kan plaatsvinden voor ieder kind vanaf 1 jaar. In verband met een eventuele wachtlijst is tijdig inschrijven raadzaam. Om uw kind aan te melden kunt u een email sturen naar: dewipwap@hotmail.com. Vermeld hierbij de volgende gegevens van uw kind:

  • Volledige naam
  • Geboortedatum
  • Hoeveel dagen per week
  • Gewenste dagen
  • Telefoonummer van beide ouders/verzorgers

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-. Dit inschrijfgeld dient u over te maken naar IBAN NL05 INGB 0001 356 863 onder vermelding van inschrijving naam van uw kind en geboortedatum.

Plaatsing kan echter pas vanaf 2 jaar. Uw kind hoeft dan nog niet zindelijk te zijn. Een peuter mag 2 of 3 ochtenden in de week bij ons spelen. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.

U krijgt ruim van tevoren telefonisch bericht over de datum waarop uw peuter kan beginnen zodat u samen met uw peuter het speelzaalbezoek kunt voorbereiden.

 

Uitschrijven

Bij het beëindigen van deelname aan de speelgroep wordt er afscheid genomen van de 4-jarige peuter. Ze gaan dan naar de basisschool waar ze van tevoren al een aantal keren naar toe gaan om te wennen. Op hun laatste bezoek aan de speelzaal wordt een afscheidsfeestje gevierd.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de peuterspeelzaal, kunt u de plaatsing opzeggen bij de peuterleidster. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand, beginnende op de 1ste van de maand. De kindplaats vervalt automatisch bij het bereiken van de 4de levensjaar van het kind. U hoeft de plaats dan niet op te zeggen.

De inschrijving van de basisschool moet u zelf verzorgen. De peuter wordt niet automatisch ingeschreven bij een basisschool!

De kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving bij peuterspeelzaal De Wipwap

Neuweg 1481214 HA Hilversum035 – 623 52 86 facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail
copyright © 2017 peuterspeelzaal De Wipwap